HFMI – andere scheurvormen

Naast vermoeiingsscheuren komen er in de chemische industrie diverse scheuren voor die te wijten zijn aan corrosie en aan de hoge procestemperaturen. In het cirkeldiagram wordt de frequentie van verschillende corrosie-vormen in een Duits chemisch fabriek weergegeven (bron: Corrosion Engineering Guide - G. Notten). In 3 gevallen is trekspanning een hoofdrolspeler bij het ontstaan van schade:

  1. Spanningscorrosie (SCC – Stress Corrosion Cracking)
  2. Thermische vermoeiing (herhaaldelijk opwarmen en afkoelen)
  3. Stress relaxation cracking (scheurvorm die optreedt bij de opstart van reactoren door een snelle temperatuursstijging)
De inbreng van drukspanning op scheurgevoelige plaatsen met HFMI, biedt ook hier een oplossing voor het vermijden of uitstellen van scheuren.

Baaten Welding Consultancy biedt:

  1. Ondersteuning bij het bepalen van de inzetbaarheid van HFMI in chemische reactoren.
  2. Uitvoering van HFMI.

Frequentie van verschillende corrosie-vormen in een Duits chemisch fabriek (bron: Corrosion Engineering Guide - G. Notten)